Den åldrande familjen: om vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar

Författare: Marianne Winqvist
Utgiven: 2008-08
Förlag: Studentlitteratur AB
ISBN: 9789144021669
Frågorna om vem som skall bidra med stöd och omvårdnad till hjälpbehövande äldre personer och i vilka former som detta skall utföras angår oss alla. Sett ur ett samhällsperspektiv är omsorgsfrågorna speciellt brännbara i tider av ekonomisk åtstramning då besparingar görs inom de offentliga verksamheterna. I denna bok behandlas situationen att vara ett vuxet barn till en hjälpbehövande förälder. Omsorgsbegreppet problematiseras och tidigare forskning inom området presenteras. Den centrala frågeställning som innehållet i boken söker besvara är om skillnader i människors livsvillkor och levnadssätt påverkar inställningen till, viljan och möjligheterna att ge hjälp och stöd till närstående. Utifrån en livsformsstudie som grundar sig på den danske etnologen Tomas Højrups livsformsbegrepp har tre skilda förhållningssätt till en förälder med hjälpbehov kunnat identifieras. Detta synliggörande av de tre skilda kulturer som livsformerna utgör och denna nya förståelse av vuxna barns förhållningssätt till hjälpbehövande föräldrar kan ligga till grund för nytänkande inom äldreomsorgens område. Boken riktar sig speciellt till dem som är yrkesverksamma eller utbildar sig inom områden som social omsorg, vårdvetenskap och gerontologi, men vänder sig även till dem som är allmänt intresserade av åldrandets villkor och aktuella samhällsfrågor.
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Den åldrande familjen: om vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar

Frågorna om vem som skall bidra med stöd och omvårdnad till hjälpbehövande äldre personer och i vilka former som detta skall utföras angår oss alla. Sett ur ett samhällsperspektiv är omsorgsfrågorna speciellt brännbara i tider av ekonomisk åtstramning då besparingar görs inom de offentliga verksamheterna. I denna bok behandlas situationen att vara ett vuxet barn till en hjälpbehövande förälder. Omsorgsbegreppet problematiseras och tidigare forskning inom området presenteras. Den centrala frågeställning som innehållet i boken söker besvara är om skillnader i människors livsvillkor och levnadssätt påverkar inställningen till, viljan och möjligheterna att ge hjälp och stöd till närstående. Utifrån en livsformsstudie som grundar sig på den danske etnologen Tomas Højrups livsformsbegrepp har tre skilda förhållningssätt till en förälder med hjälpbehov kunnat identifieras. Detta synliggörande av de tre skilda kulturer som livsformerna utgör och denna nya förståelse av vuxna barns förhållningssätt till hjälpbehövande föräldrar kan ligga till grund för nytänkande inom äldreomsorgens område. Boken riktar sig speciellt till dem som är yrkesverksamma eller utbildar sig inom områden som social omsorg, vårdvetenskap och gerontologi, men vänder sig även till dem som är allmänt intresserade av åldrandets villkor och aktuella samhällsfrågor.