Parrelationer och Attraktionslagen

Författare: Gunnar Martin Aronsson
Utgiven: 2014-03
Förlag: Melker Förlag
ISBN: 9789188746337
Den här boken kan förändra ditt liv!PARRELATIONER OCH ATTRAKTIONSLAGEN är en bok som försöker förena teori och praktik och presentera detta med ett enkelt språk. Då grunden för att förstå parrelationer och attraktionslagen är praktik finns övningar inskjutna i texten.Boken skall tolkas som ett resultat av ett mångårigt klientarbete. Boken är alltså gjord för att användas, inte för att enbart läsas igenom. Utan att göra övningarna har du inte ”gjort klar” boken. Att enbart läsa boken kan vara intellektuellt stimulerande, men att använda boken kan ge dig en livskvalitéförhöjning. Så jag vill gärna uppmuntra dig, inspirera dig, till att ta del av övningarna!Do it today! – Don’t delay!Gunnar Martin Aronsson
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Parrelationer och Attraktionslagen

Den här boken kan förändra ditt liv!PARRELATIONER OCH ATTRAKTIONSLAGEN är en bok som försöker förena teori och praktik och presentera detta med ett enkelt språk. Då grunden för att förstå parrelationer och attraktionslagen är praktik finns övningar inskjutna i texten.Boken skall tolkas som ett resultat av ett mångårigt klientarbete. Boken är alltså gjord för att användas, inte för att enbart läsas igenom. Utan att göra övningarna har du inte ”gjort klar” boken. Att enbart läsa boken kan vara intellektuellt stimulerande, men att använda boken kan ge dig en livskvalitéförhöjning. Så jag vill gärna uppmuntra dig, inspirera dig, till att ta del av övningarna!Do it today! – Don’t delay!Gunnar Martin Aronsson